Czy jest Site map dla strony www, jak ją wygenerować oraz czy ma ona wpływ na SEO?

Czy jest Site map dla strony www, jak ją wygenerować oraz czy ma ona wpływ na SEO?

Podczas tworzenia każdego typu strony internetowej. Niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza strona bądź cały zestaw, czyli zbiór podstron internetowych tworzących ─ wraz ze stroną główną jeden spójny system witryny. Przykładowo w szkielecie  tematycznego portalu, są to stałe i niezbędne elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania takiego serwisu  www. Przykładowo  stałym takim elementem jest mapa strony, która ma wpływ na wyniki dotyczące zagadnień związanych z SEO. Skoro jest ona tak potrzebna, to przybliżmy sobie nieco jej tworzenie. Jednocześnie udzielmy odpowiedzi na pytanie:  Jak stworzyć mapę strony?  Zapraszam do lektury tekstu.

ZACZNIJMY OD POCZĄTKU – CZYM JEST MAPA STRONY WWW?

Każde projektowanie strony internetowepowinno rozpocząć się m.in. od utworzenia pliku mapy  w jej kodzie źródłowym i tam też po jej wykreowaniu (napisaniu) jej przez użytkownika powinna być umieszczana.

Mapa strony to po prostu  plik komputerowy mający w swoim rozszerzeniu skrót XML (od ang. terminu:  Extensible Markup Language ─ rozszerzalny język znaczników). Sam pliki XML (dawniej był to kod HTML) są używane w celu przekazywania danych  o danej stronie www w sposób strukturalny sposób. Co więcej, tego rodzaju stosowane pliki są niezależne od platformy. Innymi słowy: od system, w którym, taki plik lub grypa plików jest wykorzystywana, który zawiera listę z podstronami strony internetowej, uwzględniając ich datę modyfikacji. W ”site map” powinny znaleźć się wszystkie linki dla konkretnego obszaru w Internecie, jaki jest dana strona www,  które uznaje się za wartościowe i które chcemy, aby były widoczne w Google.

MAPA STRONY A JEJ WPŁYW NA POZYCJONOWANIE STRONY, CZY MA ONA COŚ DO POWIEDZENIA TU? –  CZYLI WPŁYW NA OPTYMALIZACJĘ STRONY POD SEO

Odpowiedz na postawione pytanie,  w powyższym nagłówku tytułowym brzmi: Tak, mapa strony ma znaczenie w kontekście SEO. Ze względu na zawartość kodu, jaki jest tam umieszczany przez osobę tworzącą portal, kiedy ma miejsce,  tworzenie strony www. Informacje zawarte w tym specyficznym obszarze mają istotny wpływ, w oczach Google, na ostateczną pozycję, jaką będzie zajmować strona www w wynikach wyszukiwarki (rzecz jasna, nie tylko w przeglądarki Google).


UWAGA!  
Dodatkowo zawsze należy pamiętać, że jedna mapa strony nie może przekraczać swoim rozmiarem więcej niż 50 MB i zawierać w sobie, nie więcej niż 50 tys. Adresów niepowtarzających się adresów URL. Przeważnie jest charakterystyczny problem dla olbrzymich portali czy sklepów internetowych. W takich chwilach ─ tworzenie strony www należy najpierw rozpocząć od utworzenia kilka osobnych plików map stron, które w późniejszym czasie zostaną zintegrowane z całością systemu.

JAK STWORZYĆ MAPĘ STRONY? FRAZY KLUCZOWE:

1.a)  Budowanie ‘’site map’’ dla strony www:

Tworzenie mapy witryny zawsze rozpoczynamy od wygenerowaniu mapy XML z odpowiednimi znaczkami i danymi znajdującymi się w takim typie pliku. Na rynku jest spora grupa programów tzw. generatorów map stron internetowych. W zależności od rodzaju oraz sposobu prowadzenia przez nas naszej witryny online. Dla przykładu ─ samo projektowanie strony internetowej dla systemu CMS, jakim jest WordPress, jest to już nieco uproszczone. Dlatego, że tutaj  nie potrzebujemy korzystać z zewnętrznych programów firm trzecich.

Tutaj możemy wygenerować mapę strony www za pomocą  proste wtyczki, np. Yoast. Jest ona z automatu dołączana do systemu WordPress zaś potem do  naszej witryny. Jednocześnie aplikacja tego pokroju samoczynnie w sposób automatyczny: tworzy regularnie mapy strony. Jeżeli jako piszący stronę od podstaw chcemy użyć zewnętrznych programów,  to takich również  nie brakuje.  Ponadto zaawansowane narzędzia potrafią umieścić w pliku XML nie tylko zbiory linków, ale także i znaczników oraz mają one możliwość policzenia grafik osadzanych w witrynie.

Ważne!: Pamiętajmy,  aby zawsze zweryfikować, czy nie dodajemy właśnie mapy witryny prowadzącej do nieistniejących obszarów naszego serwisu.  Żeby za wszelką cenę uniknąć wyświetlania się komunikatu z błędem, np.: ‘’Witryna nie została odnaleziona ─  error 404’’ oraz innych podobnych takiej natury technicznej błędów, niedociągnięć.

2.a)   Importowanie mapy strony do przeglądarki www:

Kiedy już sporządzimy dokładną  mapę naszego portalu, wówczas pozostaje nam powiadomienie  o tym fakcie  wyszukiwarkę  Google. Wysłanie powiadomienia o dostępności naszej mapy strony.

Dla Google’a  będzie trzeba zalogować się do naszego panelu administracyjnego w ”Google Webmaster Tools”i tam na miejscu  mi sumy dodać witrynę i oczekiwać na pozytywną weryfikację. Po zakończeniu przez Google weryfikowania naszych źródeł serwisu. Kolejno dalej przechodzimy do menu  o nazwie: Indeksowanie  i kolejno do  ”Mapa witryny”.
Tu w tym miejscu  dołączamy wcześniej utworzony przez nas plik XML witryny internetowej.

W taki oto sposób dodaliśmy naszą własną ‘’site map’’ i zintegrowaliśmy ją z naszym kontem Google. Od tego momentu plik będzie automatycznie zindeksowany podczas każdej sesji lub zmiany dokonanej przez nas, na naszej stronie www.

Co najważniejsze w tym, wszystkie nasze podstrony  również będą dodane z automatu, bez żmudnego ręcznego  dodawania ich, a potem utrzymywania ich w ramach działania naszego portalu ─ własnego sieciowego zakątka.

1.b) Obowiązkowe znaczki, które muszą się znaleźć w treści mapy strony, są to:

Każda nowo tworzona strona internetowa obowiązkowo i bezwzględnie musi zawierać w tej części kodu 3 otamowane znaczniki kodowe, takie jak na poniższej liście.

  • tutaj strona www odwołuje się do obowiązującego standardu protokołu internetowego,
  • nadrzędny znacznik, opisujący sieciowe odniesienie dla każdego wpisu adresu / łącza URL.
  • definiuje ścisłą lokalizację adresu URL serwisu  lub grupy stron,

WNIOSEK: Wyszczególnione powyżej podstawowe i zarazem obowiązkowe instrukcje, są  one  szczególnie ważne, kiedy w przyszłości chcielibyśmy pogłębić dalsze projektowanie strony internetowej w celu jej przebudowy i szybszego procesu jej modernizacji.

Odtąd już wiemy, czym polega zależność mapa, a  strona internetowa, a równocześnie wiadome nam jest, jak wygląda mniej więcej proces jej tworzenia,

***************************************************
Na samym końcu warto raz jeszcze wspomnieć o systemie WordPress. System CMS posiada,  zaimplementowane niezwykle ciekawe i funkcjonalne narzędzia w postaci wtyczek (płatnych i nieodpłatnych pluginów). Umożliwiają one nam tworzącym serwisy,  łatwą i głęboką edycję plików XML. Funkcjonalność taka dotyczy również innych serwisów opartych na strukturach systemów zarządzania treścią, tj. chociażby Drupal, Joomla i innych.